Sessió 5 del GT Base de Carrers (25.05.2011)

Resum de l'estat dels treballs i principals acords:

  1. L’ID de Via serà únic i mantingut, i es correspondrà amb el codi INE.
  2. Via és defineix com aquella entitat viària del territori (via d’ús públic) que normalment té un nom i es correspon a una entitat geogràfica de tipus línia; en referència a la pseudovia, no tots els organismes usen aquest concepte, però si ho fan apliquen total o parcialment la definició de l’INE.
  3. El complement d’àrea i la unitat poblacional s’assignaran a la via; resta pendent la definició del concepte de complement d'àrea, així com de la resta d’atributs.
  4. En el cas de les adreces serà el codi INE el que permetrà lligar-ho amb la taula de vies/pseudovies; s’afegeix també el punt quilomètric com a descriptor de l’adreça.
  5. L’ICC generarà 2 models diferents, dels quals caldrà triar-ne un:a. “vies” (en sentit ampli, vies i pseudovies) + adreça, en el que totes les vies/pseudovies estan en una mateixa entitat, tant si fan referència a entitats lineals, puntuals o a àrees.b. vies + adreça i “edifici”, en el que les dues primeres contenen les adreces referides a entitats lineals i la segona a entitats puntuals; les adreces referides a àrees es posarien en una o altra en funció del tipus de representació adoptada en cada cas.
  6. Es planteja afegir com a opcional el codi edifici, lligant amb el fet que la Generalitat començarà a realitzar una inspecció tècnica dels edificis (ITE) i també que, properament, s’aprovarà una especificació INSPIRE d’edificacions.