Sessió 4 del GT Base de Carrers (04.05.2011)

Resum de l'estat dels treballs i principals acords:

  1. Adoptar el terme “adreça” en lloc d’”adreça postal” i introduir el terme general de Bases de Localització, que inclouria els conjunts de dades d’Adreces, Xarxa viària, Punts d’interès, Toponímia i Altres.
  2. Recollir les adreces vigents, amb o sense placa i siguin o no oficials.
  3. Es valida la taula de comparació dels models de dades de vies i adreces.
  4. Cadascun dels membres haurà de presentar una proposta de definició del concepte de via i pseudovia, aportant casos del seu àmbit d’actuació en els que sigui necessària aquesta darrera, i haurà d’aportar exemples d’adreces no estàndards i una descripció de com es recullen.