Sessió 3 del GT Base de Carrers (24.02.2011)

Resum de l'estat dels treballs i principals acords:

  1. S'analitzen les aportacions dels diferents membres i es tanca la definició dels casos d’ús relatius a les adreces.
  2. Consultar al Consorci de Normalització Lingüística el significat correcte d’adreça i adreça postal, per tal de tenir-ho en compte a l’hora de descriure el cas d’ús.
  3. A la taula de comparació dels models de dades d’adreces dels diferents organismes afegir la comparació amb el model INSPIRE i, quan se’n disposi, amb el model de l’Administració General de l’Estat.
  4. Elaborar, a partir de la definició dels casos d’ús i de la taula de comparació de models de dades, una primera proposta de model de dades d’adreces.