Sessió 28 del GT Base de Carrers (05.12.2018)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#27)

S’aprova, sense comentaris, l’acta de la sessió anterior.  

2. Publicació de la BDMAC

S'acorda que sigui la IDEC qui distribueixi la BDMAC.

S'acorda publicar la informació de la BDMAC actualment vigent a l'ICGC i anar-la actualitzant a mesura que les diferents entitats vagin subministrant noves actualitzacions.

3. Actualizació del plec d'especificacions tècniques de la BDMAC

Es prenen un seguit d'acords relatius a l'actualització del plec d'especificacions tècniques de la BDMAC.

4. Precs i preguntes

Es proposa que la propera reunió se celebri durant la segona quinzena de febrer.