Sessió 23 del GT Base de Carrers (02.07.2015, sessió conjunta amb el GT Xarxa de Camins)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords adoptats:

    1.    Tipus de vehicle: s’acorda afegir els tipus de vehicle específics de bombers i validar que la informació de navegació prevista al model sigui suficient; es farà una proposta de llista més completa (camions, tractors,...).

    2.    S’acorda estudiar com incloure en el model la velocitat mitjana per sentit.

    3.    S’afegeixen com a opcionals les amplades de carrils.

    4.    S’acorda adoptar els PK’s i les adreces com a classes externes a l’SVI i utilitzar-les discrecionalment.

    5.    S’acorda parlar de nucli urbà i adoptar la definició aprovada recentment com a oficial. S’acorda incloure una referència al nomenclàtor dins la definició de xarxa de carrers.

    6.    Es decideix triar l’opció d’SRL amb coordenada x,y referida a l’eix i decidir com identificar les bifurcacions.

    7.    Es decideix que malgrat emprar un sistema de referència lineal per coordenades, la càrrega o consulta de dades es podria fer a través d’altres sistemes de referència lineal.

    8.    Es decideix optar per l'opció d'itineraris formats per segments o parts d’Arcs, emprant l’SRL, per ser més versàtil i no tenir cost afegit.