Sessió 22 del GT Base de Carrers (12.05.2015)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords adoptats:

    1.    Proposta del model comú de xarxa:

        a.    Respecte la “informació carrils” es decideix que tot sigui opcional, res obligatori, i en “tipus de carril” es decideix canviar “normal” per “general”;

        b.    Com a motiu de restricció s’afegeix el “pas blocat retràctil” i es canvia el “pasBlocat” per “pasBlocatFix”;

        c.    Es decideix que com a “nombre de carrils” s’entén els que permeten la circulació, és a dir, no es consideren els que sempre són d’aparcament. Aquest model no pretén que es pugui deduir l’amplada total de la calçada;

    2.    Es presenta una proposta de classificació de mobilitat per a la Xarxa de Carrers i una taula comparativa dels Plans de Mobilitat, que seran analitzats per a la seva discussió en la propera reunió;

    3.    Es presenta una proposta de classificació per a la Xarxa de Carreteres, l’aprovació de la qual es posposa fins a la propera reunió;