Sessió 21 del GT Base de Carrers (19.03.2015)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords adoptats:

    1.    Es publicaran a l’àrea privada del GT, a la web de la C4, els esquemes d’aplicació GML i un conjunt de dades exemple en els formats BDMAC GML0, GML1 i SHP, consistent en dades reals complementades amb dades inventades per tal que l’exemple inclogui informació de totes les classes del model de dades.

    2.    S’ha validat la taula de definició de la transformació BDMAC -> INSPIRE; la transformació s’ha fet des de SHP/GML-1 a XML INSPIRE mitjançant un transformador implementat sobre FME. Es publicarà a la web el mateix conjunt de dades d’exemple transformades al model INSPIRE Addresses.

    3.    Proposta del model comú de xarxa:

        a.    Es mantindrà la cardinalitat màxima d’Arc a Eix amb un valor de 2;

        b.    L’Ajuntament de Sant Boi farà una proposta de “Classificació de mobilitat”;

        c.    La Dir. Gral. d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre definirà la classificació de carreteres;

        d.    En relació a la informació de carrils, l’ICGC farà una proposta de solució oberta i opcional per a informar del nombre total de carrils, nombre de carrils per sentit i integració de carrils prioritaris;

        e.    Es valorarà si es pot tenir en compte el rang de pendents per a cadires de rodes;

        f.    L’ICGC farà una nova proposta de restriccions;

        g.    Es consideraran els següents valors per a l’atribut Navegació: si, no, parcial;

        h.    Es definirà la connexió de les propietats amb els Arcs mitjançant l’SRL;