Sessió 2 del GT Base de Carrers (21.12.2010)

Resum de l'estat dels treballs i principals acords:

  1. L’ICC, a partir de les idees aportades en aquesta reunió, generarà un nou quadre resum dels casos d’ús que es trametrà a la resta de membres i s’anirà perfilant amb les aportacions i esmenes de tots els membres.
  2. El document de casos d’ús s’aprovarà en la propera reunió, en la que també es presentarà, per part de l’ICC, l’anàlisi i la comparació de la documentació aportada pel que fa a les especificacions tècniques.
  3. Es mantenen els terminis acordats en la reunió anterior per a cadascuna de les dues especificacions.