Sessió 15 del GT Base de Carrers (20.06.2013)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords relatius al document de treball per a les especificacions tècniques del Model de Dades d’Adreces:

1.    Per manca de temps no s’han pogut fer les proves previstes referents a l’esquema conceptual descrit a les especificacions tècniques.

2.    S’han fet proves de GML corresponent a l’esquema físic definit per al format Shape.

3.    Llistes de codis: plantes. Pel que fa als soterranis s’arribarà fins a s10 i pel que respecta als àtics queda de la següent manera: ATIC – Àtic i SATIC – Sobreàtic.

4.    S’aproven les abreviacions de tipus de via i de les taules de codis externs.

5.    En els documents d’exemples s’acorda eliminar el del Polígon La Granja del Prat de Llobregat i afegir tots els exemples del Plec.

6.    S’analitzarà la possibilitat de crear una “wiki” per a compartir experiències i canalitzar la discussió entre els usuaris de les especificacions.

7.    En les especificacions ja tancades de la BDMAC s’aprova que en la nomenclatura dels fitxers SHP hi ha tres casos (vtvia.txt, vtplt.txt i vtcex) en els que no ha d’aparèixer el codi de municipi i data, atès que són genèrics.

8.    Per a la propera reunió caldrà tancar les proves del format GML i la transformació al model INSPIRE.