Sessió 1 del GT Base de Carrers (10.11.2010)

Resum de l'estat dels treballs i principals acords:

  1. Es constitueix el Grup de Treball.
  2. Es recollirà el màxim de material de referència possible (especificacions tècniques, descripció de taules, descripció del tractament de casos espacials, etc.), tant dels organismes membres del Grup de Treball com d’organismes aliens.
  3. Cada organisme membre elaborarà una llista de casos d’ús a considerar, que es fusionaran en una única llista que es discutirà en la propera reunió.
  4. A tal efecte, l’ICC habilitarà una bústia FTP i comunicarà als membres del Grup de Treball l’enllaç d’accés i les instruccions per a dipositar-hi la informació.
  5. S’aproven sengles calendaris per a l’elaboració de cadascuna de les dues especificacions tècniques (Base de dades dels nomenclàtors municipals de carrers i vies (ID-10501) i Sistema viari integrat (ID-10706)).