Sessió 8 de la CT3 (11.12.2014)

1.    Lectura i aprovació de l’acta de les sessions anteriors (#6 i #7)

La Comissió aprova les dues actes de les sessions anteriors.

2.    Activitats de la Comissió Tècnica

El satèl·lit Sentinel-1 va ser llançat la passada primavera, començant a capturar imatges abans de l’estiu i que ja es poden descarregar les primeres imatges.

Per poder accedir a la informació i veure’n la disponibilitat i de quines zones, existeix un Catàleg a la pàgina de la ESA:  https://sentinel.esa.int/web/sentinel/sentinel-data-access/sentinel-catalogue, però que encara no està implementat (a data de la reunió).

La manera de consultar la informació existent és a partir, directament, de la pàgina d’accés a les dades: https://sentinel.esa.int/web/sentinel/sentinel-data-access

A l’enllaç següent https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar es pot accedir a diferent informació sobre el Sentinel-1, amb información de com poder treballar amb les imatges.

Pel que fa a les dades històriques SAR, i no gratuïtes, com ara ERS1, ERS2, ENVISAT, etc., que es podrien utilitzar-se per fer comparació amb les actuals del Sentinel-1, hi ha la possibilitat, a partir de l’ESA, d’accedir a aquesta informació si és per a utilització científica.

Es presenta la relació de les crides 2015 específicament dins de Copernicus i Horizon 2020, en aquesta relació hi consta, a més, els programes en els quals s’inclouen.

3.    Activitats en imatge satèl·lit i programa Copernicus a l’Institut de Ciències del Mar (ICM)

S’exposa quines són les activitats en observació de la Terra que porta a terme aquesta institució. L’ICM depèn del CSIC i és un dels més importants de la Mediterrrània.

La informació de satèl·lit s’utilitza en moltes aplicacions d’oceanografia i s’aplica en tècniques del procés i anàlisi de dades per a poder millorar-ne l’eficiència. Participen en la Missió SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity). La salinitat és vital per a la dinàmica de la Mediterrània i ‘any 2007 es va crear l’SMOS Barcelona Expert Centre (CSIC + UPC) amb l’objectiu de crear productes per a necessitats específiques i fer la distribució d’aquests. Produeixen i distribueixen dades de salinitat i humitat a terra, dos cops al dia i a una resolució d’1 km. La informació que produeixen es pot descarregar a http://cp34-bec.cmima.csic.es.

La millora en productes de salinitat es fa a partir de les 3.500 boies distribuïdes pels diferents oceans, de la qual obtenen la validació a camp dels seus productes obtinguts a partir d’SMOS.

La millora en els productes d’humitat l’obtenen fusionant informació SMOS i MODIS, afegint-hi informació dels sensors CASI/TASI de l’ICGC, amb la que assoleixen resolucions de 2 m.

Altres temes en què treballen són, entre d’altres:

•    Observació del gel marí amb SMOS on es treballa anualment en la mesura del gruix de gel

•    Millora dels productes de vent

•    Diagnòstic dels corrents marins

•    Models numèrics de simulació

•    Capacitat de desenvolupament tecnològica (captura i validació de dades)Pel que fa a la perspectiva Copernicus, es comença a treballar amb les expectatives de les imatges del Sentinel-3; no treballen directament amb dades del Sentinel-1.

4.    Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa de les sessions previstes de la comissió per a l’any 2015, i que se celebraran els mesos de juliol (sessió núm. 9) i desembre (sessió núm. 10).