Sessió 7 de la CT3 (03.10.2014)

1.    Presentació del Programa RIS3: Sr. Joaquim Ibáñez i Fanés. Direcció General de Recerca. Departament d’Economia i Coneixement

El Sr. Corbera informa a la Comissió que des del passat 26 de setembre ja es poden descarregar algunes imatges del Sentinel 1 i lliura documentació sobre el programa Copernicus i la constel·lació Sentinel. Pel que fa al Sentinel 2, el seu llançament està previst per al darrer quadrimestre de 2015 o el primer de 2016.

Informa també que el Programa Español de Observación de la Tierra es composa de dues missions: la del satèl·lit PAZ (radar, amb previsió de llançament per al primer quadrimestre de 2015, però que té encara alguns problemes administratius) i l’INGENIO (òptic, amb previsió de llançament per al darrer quadrimestre de 2015 o el primer de 2016, malgrat que a hores d’ara presenta alguns problemes tècnics en els telescopis).

Informa també que la missió DEIMOS-1 s’estén 5 anys més i es complementarà amb 8 petits satèl·lits (constel·lació PERSEUS).

A continuació el Sr. Ibáñez informa a la Comissió de les característiques de la RIS3CAT, estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent a Catalunya.

El nou programa europeu FEDER 2014-2020 s’ha d’enfocar cap a R+D+I i, teòricament, cada regió s’hauria d’especialitzar en un tema diferent, cosa que difícilment s’aconseguirà, atès que totes les regions volen especialitzar-se en els mateixos temes.

La RIS3CAT va ser aprovada pel Govern el passat 4 de febrer i s’estructura en els següents eixos d’actuació:

 • Àmbits sectorials líders;
 • Activitats emergents;
 • Tecnologies facilitadores transversals;
 • Entorn d’innovació;

La RIS3CAT promou instruments amb l'objectiu de què el sistema R+D+I impulsi l'evolució de la base econòmica cap a activitats de més valor afegit que generin riquesa i ocupació. La implementació d'aquests instruments està estretament relacionada amb els programes operatius dels fons europeus; els instruments que desenvolupa són els següents:

 • Comunitats de la RIS3CAT;
 • Suport a activitats emergents;
 • Desenvolupament de capacitats tecnològiques clau;
 • Infraestructures de recerca i transferència de tecnologia;
 • Projectes col·laboratius d'R+D;
 • Valorització i transferència de tecnologia;
 • Cooperació internacional;
 • Compra pública innovadora;
 • Projectes d'especialització i competitivitat territorial;

Per a poder accedir als fons FEDER cal tenir aprovada una estratègia RIS a la seva regió d’origen. Els fons FEDER ja estan prèviament distribuïts; fins a 2020 hi ha un total de 800M€ per a Catalunya, que és el que li toca en el repartiment europeu al tenir en compte PIB, status, etc... (Catalunya està considerada com a regió avançada i rep un import menor que altres CCAA). No tots aquests diners FEDER, que gestiona el Departament d’Economia i Finances, són per a la RIS, sinó només una part.

La normativa diu que s’ha de generar despesa per import del doble del que es finança, atès que el nivell de finançament d’aquest programa és del 50% a Catalunya (altres CCAA, com ara Andalusia, tenen un finançament del 80%). A més d’aquests diners FEDER que arriben a Catalunya directament, l’Estat Espanyol ha d’invertir, dels fons que rep, uns 400M€ més a Catalunya, això sí, en els projectes que consideri oportú.

A Catalunya les propostes RIS3CAT en l’àmbit de la indústria i la recerca són gestionades conjuntament entre ACC1Ó i la Dir. Gral. d’Indústria (Dep. Empresa i Ocupació) i la Sec. Gral. de Recerca (Dep. Economia i Coneixement).

Les comunitats RIS3CAT, conjunts de socis que es presenten a una convocatòria, hauran d’estar formades, com a mínim, per 8 socis (4 empreses independents i 4 centres universitaris/centres de recerca) i disposar d’un pressupost mínim per al projecte de 10M€. Es preveuen 3 convocatòries: 2015, 2016 i 2017. Es creu que, en aquest escenari i per a tots els sectors, unes 15 comunitats aconseguiran el finançament sol·licitat.

Les convocatòries en l’àmbit local, gestionades per la Dir. Gral. d’Administració Local (Dep. Governació), es produiran cada 2 anys. En aquestes serà molt important l’àmbit territorial (principalment diputacions i ajuntaments). En aquest àmbit disposaran de l’ordre de 60-90 M€ i no serà obligatori que universitats ni centres de recerca formin part de les comunitats.

La primera convocatòria sortirà, previsiblement, a inicis de 2015, malgrat que encara quedi pendent l’aprovació per part de Brussel·les del Programa Operatiu, prevista per a finals del primer trimestre.

Els projectes han de tenir una durada de 3 anys, tot i que es podrien perllongar si no s’han exhaurit tots els diners; per aquesta raó l’acreditació que es donarà a cada comunitat seleccionada serà vigent durant els 7 anys del Programa FEDER.

Les despeses de personal només podran ser imputables si aquest ha estat contractat específicament per al projecte. L’ajut econòmic tampoc pot servir per amortitzar ni mantenir equips ja adquirits amb anterioritat.

El text íntegre de l’estratègia esta publicat al web http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat

2.    Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

La propera sessió de la Comissió està prevista per al proper mes de desembre. La presentació de l’AMB es posposa fins a la següent sessió.