Sessió 3 de la CT3 (21.11.2012)

En aquesta sessió la CT3:GMES va debatre els següents temes:

1.    Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#2)
La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

2.    GMES: una resposta a les necessitats de les regions en observació de la Terra
S’informa a la Comissió sobre la iniciativa anomenada GMES4REGIONS and Local Authorities, de particular interès per a les autoritats locals i regionals europees, atès que desenvolupa serveis personalitzats que proporcionen informació precisa, oportuna i rendible en moltes àrees en les que aquestes autoritats tenen responsabilitats administratives, tals com:

 • Gestió de les àrees urbanes;
 • Natura i protecció del medi ambient;
 • Salut;
 • Infraestructures, transport i mobilitat;
 • Turisme;
 • Agricultura, boscos i pesca;
 • Emergències;

S’informa també sobre l’interès que el programa GMES té per a tota mena d’emprenedors, públics o privats, atès que ofereix una àmplia gama d’opcions per a desenvolupar noves oportunitats de negoci o per a crear serveis innovadors en el camp de la monitorització del medi ambient i la seguretat dels ciutadans de la UE.
La iniciativa GMES4REGIONS també fa especial èmfasi en tots els aspectes relatius a la recerca i l’Acadèmia. En aquest context s’informa a la Comissió sobre el contingut de la declaració de Salzburg, relativa a la investigació relacionada amb el programa GMES.

3.    GMES i Sentinel 2: dades, utilitats i reptes
S’informa a la Comissió sobre tots els aspectes relacionats amb la missió d’observació de la Terra GMES Sentinel-2, desenvolupada per l’ESA, que donarà continuïtat als serveis que depenen de les observacions multiespectrals d’alta resolució i d’observacions òptiques globals sobre la superfície terrestre. Aquesta missió aprofitarà la tecnologia i la vasta experiència adquirida a Europa i als EUA per a sostenir l’oferta operativa de dades per a serveis tals com la monitorització dels boscos, la detecció de canvis en la cobertura del sòl o la gestió de desastres naturals. Oferirà una combinació sense precedents de les següents capacitats:

 • Informació multiespectral amb 13 bandes en l’espectre visible;
 • Cobertura sistemàtica global de la superfície terrestre, des de 56º sud fins a 84º nord, les aigües costaneres i tot el mar Mediterrani;
 • Alta resolució espacial: 10 m, 20 m i 60 m;
 • Ampli camp de visió: 290 km x 290 km;
 • Òrbita heliosincrònica a 786 km d’altitud (14,3 revolucions per dia), amb un node descendent a les 10:30 h; aquesta hora local ha estat seleccionada com el millor compromís entre minimitzar la cobertura de núvols i garantir una il·luminació adient; és a prop de l’hora local de LANDSAT i SPOT, la qual cosa permet la combinació de dades del Sentinel-2 amb imatges històriques per a construir sèries temporals;

A partir de 2014 es llençaran dos satèl·lits que operaran en costats oposats de l’òrbita.

4.    GMES Competition: un cas d’èxit a Catalunya
La Sra. Mercè Vall-llossera, de la UPC, fa una presentació a la Comissió sobre les possibilitats de les tècniques radiomètriques aplicades a la generació de mapes d’humitat del sòl d’alta resolució; han desenvolupat un algoritme mitjançant el qual s’aconsegueix millorar la resolució espacial de les dades sobre humitat del sòl proporcionades pel satèl·lit SMOS (40 km de resolució), combinades amb les que proveeix el satèl·lit MODIS VIS/IR, assolint mapes d’1 km de resolució.
S’informa a la Comissió sobre els resultats de la participació d’aquest treball en el GMES Masters Competition 2012; els tres treballs guanyadors d’aquest certamen han estat, per aquest ordre:

 • Monitoring snow and water equivalent;
 • Fire outbreaks – prevention and fast reaction;
 • Earth snapshot – a daily view of the planet;

5.    Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica
S’informa a la Comissió sobre el calendari i continguts de les tres sessions de treball programades per a l’any 2013.