Sessió 2 de la CT3 (27.06.2012)

En aquesta sessió la CT3:GMES va debatre els següents temes:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#1)La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.
 2. Informe de projectes GMES en curs amb participació catalana i espanyolaEs presenta a la Comissió l’informe “GMES. Introducció al Programa Europeu d’Observació de la Terra v1.4”, que conté un recull dels projectes GMES que estan sent executats per entitats/organismes catalans i espanyols, distingint els que són Core Services dels que són Downstream Services, així com una breu referència a les dades de contacte de cada participant.
 3. Informe sobre crides actuals i futures per a la participació en projectes GMESS’informa a la Comissió que l’informe presentat en el punt anterior de l’ordre del dia inclou l’agenda d’activitats i esdeveniments, així com de les principals crides a projectes de recerca relacionats amb GMES i Observació de la Terra, des del 7è. Programa Marc fins a inicis de la tardor d’enguany. Es constata una molt baixa participació de l’administració pública, molt poc lideratge per part de les entitats catalanes i espanyoles que, essencialment, es posicionen com a partners, no com a líders, i que són vistes com a usuàries finals, no com a col·laboradores capdavanteres.
 4. Política de dades i accés a la informació i serveis GMESLa Sra. Marina Martínez, del Framework Programme Officer, Spanish Office of Science and Technology (SOST-CDTI), informa a la Comissió sobre les polítiques de dades i d’accés a la informació i serveis GMES:Pel que fa a les oportunitats de finançament en els programes de la UE, les crides que hi haurà durant 2013 seran en els àmbits següents:
  • Transport;
  • Oceans;
  • Activitats de recerca, per a PIMEs;
  • EUROSTARS, per a PIMEs;
  • Information and Communication Technologies. Police support programme (ICT PSP);
  Pel que respecta a la política de dades espacials, a partir de 2014 hi haurà un nou programa marc que regularà l’accés a les dades GMES; hi haurà accés a les row data i als serveis desenvolupats, tant als Core com als Downstream, així com a les dades d’infraestructures in situ, amb restriccions en temes de seguretat o interessos mediambientals, així com en la resolució de les dades. L’accés a la informació serà lliure i gratuït, se’n faci o no un ús comercial.
 5. Planificació dels treballs de la Comissió TècnicaS’informa a la Comissió sobre el calendari i continguts de la darrera sessió de treball programada per a 2012 (sessió #3).