Sessió 10 de la CT3 (21.06.2016)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#9)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2. Presentació tècnica de l’estat del programa: Estat Sentinel 1 i 2 i Web de la ESA on trobar les dades

S’informa de l’estat del programa Sentinel:

 • Sentinel 1: missió radar. Sentinel 1-A posat en òrbita el 3/4/2014 i el Sentinel 1_b el passat 25/4/2016-
 • Sentinel 2: missió òptica. Sentinel 2-A llançat el 23/6/2015 (les primeres imatges es van poder disposar a finals de 2015) i el Sentinel 2-B, que serà llançat a finals de 2016.
 • Sentinel 3: missió multiespectral amb resolució de centenars de metres. Mesura topografia superficial i la temperatura dels oceans i terra. El Sentinel 3-A va ser llançat el 16/2/2016 i el Sentinel 3-B ho serà durant l’any 2017.

S’informa als assistents sobre diferents activitats europees en el camp de l’observació de la terra:

 • Copernicus Agriculture and Forestry Applications. User Requeriments Workshop, que se celebrarà a Brussel·les, a finals de juny de 2016
 • Space APP Camp, a celebrar a Frascati (Itàlia) del 12 al 19 de setembre de 2016
 • Copernicus Masters. Diversos premis en innovació
 • European Satellite Navigation. Competition 2016

Es mostra als assistents els resultats d’una aplicació de les imatges Sentinel-2 que han dut a terme en la detecció d’incendis forestals i el valor afegit que hi pot suposar. La millor resolució, sobre els 10 m, que les imatges Landsat pot ajudar-hi molt. S’han fet proves per analitzar l’índex de severitat de l’incendi a partir dels valors radiomètrics de les imatges. Els resultats es presenten sobre la plataforma Instamaps.

3. Servei Sentinel 2 ofert per l’ICGC

S’informa de les característiques de les imatges del Sentinel-2 a Catalunya i els serveis que ofereix l’ICGC per a aquestes imatges.

 • El satèl·lit té 2 òrbites sobre Catalunya (orb. 51 i orb. 8) amb una diferència en el pas entre elles de 7 dies; al cap de 3 dies torna a començar la seqüència, és a dir, tenim una repetició cada 10 dies. Tot i això, en les zones de solapament entre els diferents òrbites podem obtenir major periodicitat.
 • Escenes: se’n necessiten dues per a cada òrbita, just per cobrir una petita part del sud de Catalunya (Delta de l’Ebre), i tenir completa tot Catalunya.
 • Les imatges les distribueix la ESA en unitats de 100 x 100 km (grànuls), en WGS84 i projecció UTM.
 • Anomalies en l’adquisició:

a) se’n desconeix la raó, però hi ha escenes sobre Catalunya que han quedat carregades al catàleg en dos fragments, tot i que es pot reconstruir la imatge a posteriori a gabinet;

b) hi ha un grànul que afecta al tall de Catalunya que està en fus 30, però no en el fus 31, per la qual cosa s’ha de reprojectar per poder disposar de la imatge completa que es distribueix.

 • Especificacions de l’ortoimatge S2-CAT que es genera:

           Donat el rang dinàmic de les imatges S2, de 15 bits, i les 4 bandes espectrals d’alta resolució (10m), s’ha optat per generar 4 capes/productes:

 • RGB de 8 bits
 • RGB de 16 bits
 • IRC de 8 bits
 • IRC de 16 bits

Els productes a 16 bits conserven la radiometria original i els de 8 bits mostren saturacions inevitables

           IRC conté les bandes 8 (infraroig proper), la 4 (vermell) i la 3 (verd), en aquest ordre

           RGB conté les bandes 4 (vermell), 3 (verd) i 2 (blau), en aquest ordre

           Marc de referència: ETRS-89, UTM-31

           MPT: 10 m

           Límits:  Oest: 240000     Est:  540000

Nord: 4780000  Sud: 4480000

           Distribució en format TIFF; es distribueix en 4 fragments (150 x 150 km) atès el pes de la imatge, sense solapament. S’utilitza nomenclatura estàndard ICGC, amb un sufix que referencia any i mes.

           Objectiu: Distribució d’una imatge mensual, sempre que aquesta tingui uns mínims de qualitat.

 • Procés generació ortoimatge:

           Exactitud geomètrica: pel que fa a l’exactitud posicional pot haver-hi un error màxim de 10 m segons el proveïdor de les imatges (a tal efecte ens ha arribat una incidència del DARP). Es consultarà a la ESA la possibilitat d’utilitzar un DTM propi per corregir les imatges i millorar aquests possibles problemes.

           Correcció atmosfèrica. Nivell L2A: es realitza amb programari ESA, que processa cada grànul de forma independent i genera discontinuïtats  radiomètriques.

 • Geoservei Sentinel-2: s’han generat dos tipus de serveis, un WMTS (time) per poder utilitzar-lo en aquells programaris que suporten aquest tipus de geoservei i un servei WMS, on hi ha una capa disponible per a cada una de les imatges mensuals.

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Geoinformacio-en-linia-Geoserveis/WMS-i-WMTS/WMS-de-cartografia-raster/WMS-WMS-Time-d-ortoimatges-Sentinel-2

 • Comparador d’imatges: es mostra el comparador on es poden visualitzar simultàniament diferents imatges Sentinel conjuntament amb el mapa topogràfic i connectar amb altres Geoserveis. Es proposa per part dels assistents d’afegir en la llista desplegable la possibilitat de seleccionar l’ortofoto vigent.

http://84.88.72.6/meta-comparador/?simple=true&id=Ortoimatges-Sentinel-2-Catalunya&num=6

 • Descarregador d’imatges: es mostra la zona de la pàgina web on es poden descarregar les imatges. Aquesta informació també està disponible en el DataCloud de l’ICGC, a l’abast de tots els organismes públics.

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Imatges-aeries-i-de-satel-lit/Ortoimatges-Sentinel-2

4. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa de la propera sessió prevista d’aquesta comissió per a l’any 2016, se celebrarà el proper 30 de novembre (sessió núm. 11).