Sessió 31 de la CT1 (01.03.2017)

1. Lectura i aprovació de l‘acta de la sessió anterior (#30)

La Comissió aprova, sense comentaris, l’acta de la sessió anterior.

2. Presentación de l'espai de treball col·laboratiu de la Comissió

La Comissió es dona per assabentada i aprova la plataforma del nou espai de treball col·laboratiu.

3. Pla de treball 2017

S'acorden els continguts de cadascun dels objectius per a 2017 i els seus respectius dinamitzadors:

Catàleg PCC

  • Revisió del PCC al 2018: ICGC
  • Creació de registres lligats al PCC: ICGC

INSPIRE

  • CT1:PCC-INSPIRE: ICGC

Metadades

  • Actualització del catàleg i revisió del perfil de metadades IDEC

Geoserveis

  • Estandardització dels geoserveis del PCC i implementació de geoserveis INSPIRE: ICGC

Difusió i accés

  • Difusió dels CIGs del PCC: ICGC
  • Mesura de l'ús de la geoinformació a Catalunya: DG Urbanisme

Condicions d'ús

  • Establiment de les condicions d'ús dels CIGs del PCC: DIBA

Preservació

  • Establiment de les normes de preservació dels CIGs del PCC: AMB

Cost/benefici

  • Anàlisi del retorn de la inversió en la generació de la geoinformació a Catalunya: Aj. BCN

4. Torn obert de paraules

S'acorda donar de baixa, momentàniament, el GT de les especificacions del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, atès que no hi ha activitat planificada.