Sessió 20 de la CT1 (03.07.2012)

En aquesta sessió la CT1:PCC-INSPIRE va debatre els següents temes:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#19)La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior amb una petita esmena.
 2. Desplegament del catàleg del PCC: estat de la normalització dels conjunts d’informació (fase III)Des de l’anterior reunió l’ICC ha engegat contactes amb el grup GEOCOM del DTES per a coordinar el desplegament de tots els seus CIGs, s’ha reunit amb el Departament de Cultura, ha rebut informació sobre el CIG “Catàlegs del paisatge” i sobre la nova assignació de 3 CIGs a la DGOTU i es troba analitzant 9 especificacions tècniques. S’informa a la Comissió que, dels 113 CIGs que composen el catàleg del PCC, s’ha confirmat l’estat de les especificacions tècniques de 69 dels mateixos, de les que 14 han estat aprovades per la C4. D’aquests 14 CIGs, 10 ja han estat inscrits en el Registre Cartogràfic de Catalunya, publicats al catàleg de la IDEC i posats en distribució.Es presenta a la Comissió la proposta de constitució d’un nou grup de treball, adscrit a la mateixa, amb l'objectiu de definir el model de dades i elaborar les especificacions tècniques del conjunt d’informació geogràfica del PCC 10705 “Inventari de camins de Catalunya”, amb participació de les següents entitats:
  • Dep. d’Agricultura;
  • Dir. Gral. de Carreteres;
  • Dir. Gral. de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments;
  • Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona;
  • Ajuntaments;
  • Consells comarcals;
  • ICC;
  La Comissió aprova la creació d’aquest grup de treball.
 3. Coordinació PCC-INSPIRE: temes annexs I, II i III i Road Map Inspire 2010-2020S’informa a la Comissió dels avenços assolits pel que fa a la conformitat de les especificacions tècniques dels CIGs del catàleg del PCC amb les de l’annex I d’INSPIRE, les úniques aprovades fins al dia d’avui. A hores d’ara es troben en fase de test les d’Hidrografia (testejades per l’ACA) i les de Noms Geogràfics (testejades per l’ICC).S’informa a la Comissió del full de ruta 2010-2020 per a la implementació dels serveis de xarxa INSPIRE a l’ICC.
 4. Generació i ús d’informació geogràfica a l’administració: presentació a càrrec dels membres de la CT1:PCC-INSPIRES’inicia una primera tanda d’intervencions en la que diferents membres de la Comissió informen sobre diversos aspectes relatius a la informació geogràfica que generen (tipus de dades, condicions d’accés, canals i formats de distribució, demanda, etc.).En aquesta primera tanda intervenen:
  • Dep. d’Agricultura;
  • Dep. de Cultura;
  • IDESCAT;
  • Dir. Gral. d’Energia, Mines i Seguretat Industrial;
  • Diputació de Lleida;
 5. Planificació dels treballs de la Comissió TècnicaS’informa a la Comissió que la propera sessió de treball prevista per a enguany se celebrarà el 16 d’octubre (sessió #21).
 6. Torn obert de paraulesS’informa a la Comissió que properament es canviarà el portal web de la C4, introduint millores funcionals i d’usabilitat i que, a partir de la propera sessió, es publicarà la documentació de cadascuna d’elles amb antelació i en un lloc accessible.