Sessió 16 de la CT PCC (23.11.2010)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#15)

La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior. 

2. Desplegament del catàleg del PCC

S'informa a la Comissió que l'objectiu del formulari que l'ICC ha dissenyat per a la caracterització dels 113 conjunts d'informació geogràfica que integren el catàleg del PCC és aconseguir la informació suficient que permeti establir les línees d'actuació per a la normalització dels mateixos. L'ICC demanarà als organismes responsables que el complimentin i els visitarà personalment per a aclarir els dubtes.

3. Sinèrgia PCC ' INSPIRE: explicació sobre els avenços INSPIRE

S'informa a la Comissió de l'aprovació i publicació de la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures d'informació geogràfica, llei de transposició a Espanya de la directiva INSPIRE.

Tanmateix, s'informa a la Comissió que durant el primer trimestre de 2011 s'elaborarà l'informe nacional de Catalunya corresponent a l'any 2010.

4. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S'informa a la Comissió que per a 2011 es preveu celebrar 3 sessions de treball als mesos de març, juliol i novembre.