Sessió 15 de la CT PCC (13.07.2010)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#14)

La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior. 

2. Aprovació Decret PCC

S'informa a la Comissió que el Govern ha aprovat el Pla Cartogràfic de Catalunya mitjançant el Decret 62/2010, de 18 de maig.

3. Desplegament del catàleg del PCC

Es presenta a la Comissió una proposta per al desplegament del catàleg (annex 2) del Pla Cartogràfic de Catalunya estructurada en 4 fases de treball: 

  • Fase I: identificació dels conjunts d'informació geogràfica (CIG's) que l'administració necessita gestionar per al desenvolupament de les seves competències (fase completada);
  • Fase II: caracterització dels 113 CIG's;
  • Fase III: normalització i homogeneïtzació dels 113 CIG's;
  • Fase IV: oficialització dels 113 CIG's;

La Comissió aprova aquesta proposta.

S'informa a la Comissió que, addicionalment, cal treballar en el desplegament dels annexos 3 al 8 del Pla.

4. Sinèrgia PCC ' INSPIRE: explicació sobre els avenços INSPIRE

S'informa a la Comissió que el passat 6 de juliol s'ha publicat en el BOE la 'Ley 14/2010, de 5 de Julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España', que és la llei espanyola de transposició de la directiva INSPIRE i que, a més, renova conceptualment el 'Sistema Cartográfico Nacional'.

Tanmateix, s'informa a la Comissió que INSPIRE ha concebut un mètode de seguiment del desplegament de la Directiva basat en un conjunt d'indicadors que mesuren l'estat i el progrés de la implementació de la mateixa. Respecte els conjunts d'informació espacial es mesura la seva cobertura geogràfica, la conformitat amb les normes d'execució, la seva accessibilitat a través de serveis de visualització i descàrrega, l'existència de metadades, la seva conformitat amb les normes d'execució i la seva accessibilitat a través de serveis de localització; pel que fa als serveis de xarxa es mesura la seva utilització i la conformitat amb les normes d'execució.

S'informa a la Comissió que, dels 26 experts seleccionats per INSPIRE per a la redacció de les especificacions tècniques dels temes dels annexos II i III, 6 són catalans.

5. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S'informa a la Comissió de la data i els continguts de la propera sessió de treball.

6. Torn obert de paraules

S'informa a la Comissió de la voluntat de l'ICC d'organitzar jornades per a la difusió i divulgació de projectes d'interoperabilitat entre bases cartogràfiques en el marc del desplegament del Pla Cartogràfic de Catalunya.