Sessió 11 de la CT PCC (09.03.2009)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#10)

La Comissió aprova l'acta de la sessió anterior, que ha estat distribuïda entre els seus membres amb anterioritat a la reunió, per la qual cosa es procedirà a la seva signatura. 

2. Pla Cartogràfic de Catalunya: redactat final

S'informa a la Comissió que el període de 6 mesos de consulta institucional del Pla, establert per la Llei 16/2005, va finalitzar el proppassat 4 de febrer, període durant el qual s'han rebut multitud de comentaris, suggeriments i esmenes, i es proposen a la Comissió un seguit de respostes individualitzades per a cadascun d'ells. 

La Comissió les debat detalladament i procedeix a la seva aprovació, per la qual cosa seran remeses a la Presidència de la C4 per a què aquesta actuï com cregui oportú. 

3. Planificació dels treballs de la Comissió

S'informa a la Comissió del calendari i continguts temptatius de les dues properes sessions programades per a enguany. 

La Comissió aprova el calendari i l'ordre del dia d'ambdues sessions.