Sessió 08 de la CT PCC (29.09.2008)

1. Proposta (versió 1.6) del contingut normatiu del Pla Cartogràfic de Catalunya

Es presenta a la Comissió la versió 1.6 del text normatiu del Pla Cartogràfic de Catalunya, que incorpora els acords presos en la sessió nº 6 d'aquesta Comissió, així com les aportacions realitzades per la Diputació de Barcelona i el CREAF. La Comissió debat un per un tots els articles i pren un seguit d'acords que donaran peu a una nova versió d'aquest text. 

2. Planificació dels treballs de la Comissió

En la propera sessió de la Comissió es presentarà la versió 1.7 del text normatiu del Pla i es continuarà la revisió detallada del catàleg. 

S'informa a la Comissió de què la C4, en la seva sessió de 24 de juliol, va aprovar l'inici del període de 6 mesos de consulta institucional de l'avantprojecte del Pla. Quan acabi aquest període s'engegarà un altre d'1 mes d'informació pública.