Sessió 05 de la CT PCC (10.03.2008)

1. Estat dels treballs per a l'elaboració del catàleg, revisió 2

S'informa a la Comissió sobre els avenços assolits en l'execució del Pla d'entrevistes per a la recopilació dels conjunts d'informació geogràfica. D'un total de 124 entrevistes programades se n'han realitzat 49 (40%), n'hi ha 5 d'agendades (4%), són 18 (14%) les entitats que s'han contactat i s'està a l'espera de què agendin una data, i en resten 52 (42%) per contactar. 

S'informa també a la Comissió sobre els formularis ja complimentats pels diferents actors entrevistats. Són 184, complimentats per 18 actors. 

2. INSPIRE: participació en els treballs d'elaboració de les especificacions de l'Annex 1

S'informa a la Comissió sobre la participació de l'ICC i de l'Estat espanyol a INSPIRE, tant des del punt de vista de l'aportació d'experts, com pel que fa al lliurament d'especificacions tècniques de referència. 

3. Planificació dels treballs de la Comissió

Es presenta a la Comissió la planificació dels treballs per a enguany. En la propera sessió, a celebrar durant el mes de juny, s'intentarà disposar d'una proposta final del contingut normatiu del Pla Cartogràfic de Catalunya.