Sessió 04 de la CT PCC (15.11.2007)

1. Pla Cartogràfic de Catalunya (esborrany)

Es debat conjuntament, article per article, l'esborrany del Decret del Pla Cartogràfic de Catalunya, i amb les aportacions de tots els membres s'acaba elaborant una nova versió d'aquest document, cada vegada més refinada. 

2. Planificació dels treballs de la Comissió

Es presenta a la Comissió un calendari per a les sessions 5, 6, 7 i 8, així com les fites que la Comissió ha d'assolir en cadascuna d'elles, la més important de les quals és disposar d'una proposta final del contingut normatiu del Pla Cartogràfic de Catalunya al mes de juliol.