Sessió 02 de la CT PCC (11.06.2007)

Revisió de l'esborrany del document lliurat per la Universitat de Lovaina

Es debat conjuntament aquest document, que no és més que un primer esborrany i que, per tant, és susceptible de revisió i millora. Particularment, es fa una revisió en profunditat dels capítols 9 "Diagnòstics i recomanacions" i 10 "Conclusions".