Plans de restauració i protecció del medi afectat per activitats extractives.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 31109
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.