És la unitat territorial elemental a través de la qual s'organitzen els serveis d'atenció primària de salut. Formades per barris o districtes a les àrees urbanes, o per un o més municipis en l'àmbit rural.

La seva delimitació es determina en funció de factors geogràfics, socioeconòmics, demogràfics, laborals, epidemiològics, culturals, climàtics, de vies de comunicació homogènies, així com d’instal·lacions sanitàries existents, tot tenint en compte l’ordenació territorial de Catalunya i en funció de l'accessibilitat de la població als serveis i de l'eficiència en l'organització dels recursos sanitaris.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 31112
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Salut
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.