Zones subjectes a ordenació, a restriccions...

Zones subjectes a ordenació, a restriccions o reglamentacions i unitats de notificació.