Zones de riscos naturals

Zones vulnerables caracteritzades per l’existència de riscos de caràcter natural.