Forests públiques i privades

Inclou plans de desenvolupament forestal, inventari forestal de Catalunya i catàleg de forests d'utilitat pública.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • ID 30401
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
  • Entitat responsable: Centre de la Propietat Forestal
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 6 mesos.