Caracterització del territori, d’acord amb la seva dimensió funcional o la seva dedicació socioeconòmica actual o futura planificades.