Unitats administratives

Unitats en què es divideixen les àrees en les quals els estats membres tenen i/o exerceixen drets jurisdiccionals, a efectes d’administració.