Sistemes de quadrícules geogràfiques

Quadrícules harmonitzades multiresolució amb un punt d’origen comú i amb ubicació i grandària de quadrícula normalitzades.