Sistemes de coordenades de referència

Sistemes per a referenciar la informació en l’espai com una sèrie de coordenades, basant-se en un punt de referència geodèsic horitzontal i vertical.