Serveis d'utilitat pública i estatal

Instal·lacions d’utilitat pública, així com serveis estatals administratius i socials.