Anàlisi i distribució territorial de patologies lligades a les condicions ambientals: afectacions lligades a onades de calor, contaminació atmosfèrica, etc.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 30502
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Salut
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.