Base i mapa topogràfics 1:5.000

Base topogràfica digital que cobreix tot el territori de Catalunya i de la qual es deriva el mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • ID 00104
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 4 anys.