Referencial topogràfic

Cartografia i bases topogràfiques que representen la morfologia del terreny, i també els objectes, naturals o artificials.