Imatge d'àmbits urbans o urbanitzables, que ha estat obtinguda per un sensor aerotransportat o un satèl·lit i que ha estat corregida geomètricament amb un model digital del terreny. Inclou ortofoto històrica.

Geodades

  • Ortofoto 10 cm v1.0 - ICGC

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • ID 20301
  • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitats responsables:
    • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
    • Ens locals
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 3 anys.