Zones dins d’un marc legislatiu internacional, comunitari o dels estats membres, per a la consecució d’uns objectius de conservació específics.