Instal·lacions de producció i industrials

Centres de producció industrial, i instal·lacions d’extracció d’aigua, instal·lacions mineres i centres d’emmagatzematge.