Xarxes de control del medi hidrològic

Dades de qualitat i quantitat de l'aigua de les diferents xarxes de control de l'Agencia Catalana de l'Aigua.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 30703
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Agència Catalana de l'Aigua
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.