Instal·lacions d'observació del medi ambient

Ubicació i funcionament d’instal·lacions d’observació del medi ambient, encarregades d’observar i mesurar emissions, l’estat del medi ambient i altres paràmetres de l’ecosistema.