Instal·lacions agrícoles i d'aqüicultura

Equipaments i instal·lacions de producció agrària.