Topografia de la línia de costa a diferents escales.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficial (aprovades per la C4)

Base topogràfica 1:5.000 v2.0

Batimetria v1.0

Detalls PCC

  • ID 20102
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitats responsables:
    • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
    • Direcció General d'Urbanisme
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 3 anys.