Coberta física i biològica de la superfície de la terra.