Sistema de quadrícules administratives

Especificacions tècniques oficials (aprovades per la C4)

Quadrícula del sistema d'orientació cartogràfica (SOC)