Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   Normes i estàndards  >   Guies tècniques

Guies tècniques

Canvi d'ED50 a ETRS89

Metodologia i paràmetres per al canvi de sistema de referència aprovats per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya en la sessió de 23 de setembre de 2009.

Instrucció a tots els òrgans productors de geoinformació oficial a Catalunya per a transformar la informació en ED50 a ETRS89, aprovada per la C4 en la sessió de 19 de desembre de 2011.

Procediments per a la determinació de coordenades de l'SPGIC, aprovats per la C4 en la sessió de 16 de juny de 2016.

 

Guies d'implementació


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya