Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   Normes i estàndards

Normes i estàndards

Les següents normes i estàndards han estat aprovats per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

 

Canvi d'ED50 a ETRS89Especificacions tècniques
Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya