Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   Notícies  >   Crida per als facilitadors: Clusters temàtics

Crida per als facilitadors: Clusters temàtics

22/08/2014

Totes les infraestructures, i INSPIRE no és una excepció, requereixen manteniment i evolució si volen seguir sent rellevants per als seus objectius i actors implicats. L'experiència adquirida durant el desenvolupament de les Guies Tècniques (per exemple per a les especificacions de dades), així com les lliçons apreses en la implementació de la infraestructura, especialment pel que fa als dominis temàtics, han de ser compartides per a optimitzar el rendiment de la infraestructura en el compliment dels objectius polítics i augmentar la seva usabilitat dins dels dominis temàtics. Per a ajudar a aquesta nova evolució d'INSPIRE i encabir-la en pràctiques tècniques dins d'un rang de comunitats, es crearan plataformes de col·laboració on-line per a l'intercanvi d'experiències sobre temes concrets.

Detalls de la crida i aplicació on-line

La data límit és el 19 de setembre de 2014.


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya