Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   Notícies  >   Crida a la participació en els subgrups INSPIRE MIG sobre metadades i proves de validació i conformitat

Crida a la participació en els subgrups INSPIRE MIG sobre metadades i proves de validació i conformitat

16/10/2014

Dues de les accions prioritàries per al manteniment i implementació d’INSPIRE, el treball en l’actualització de les Guies Tècniques (GT) de metadades i en les regles de validació i les eines comunament acordades, s’hauran iniciat al novembre. Els treballs en ambdues accions es duran a terme en subgrups MIG. Els experts que vulguin donar suport al treball d’aquests subgrups han de respondre a les crides a la participació [1] i [2] recentment publicades i/o posar-se en contacte amb els seus representants MIG-T nacionals.

El subgrup sobre Actualització de les GT de metadades abordarà un seguit de qüestions que han estat identificades durant la implementació en curs als Estats membres, per exemple:

  • Un seguit de qüestions han estat plantejades per a les GT de metadades (per exemple, les qüestions relatives a l'element de les metadades useLimitation) que no s'han fixat en la darrera actualització de les GT;
  • Les Guies per a les metadades d'interoperabilitat (també conegudes com a metadades per a l'avaluació i l'ús) es troben actualment en les especificacions de les dades, en lloc d'integrar-se en les GT de metadades;
  • La qualitat de les metadades recollides pel geoportal INSPIRE des dels serveis de descoberta nacionals és, sovint, bastant pobre, fins i tot quan compleixen formalment amb els requisits de les Regles d'Implementació per a metadades;
  • Les versions revisades de les normes ISO sobre metadades han de ser abordades per a donar seguretat en la planificació. Moltes implementacions estan basades en els estàndards existents. Reconstruir aquestes implementacions requeriria una enorme quantitat de reinversió;
  • Una anàlisi de les metadades, que s'engega ara amb gran esforç, s'ha de fer per tal que les metadades suportin casos d'ús addicionals, no només per a la cerca de dades geogràfiques i de l'assignació de la informació;

El principal objectiu del subgrup sobre Probes de Validació i Conformitat és el desenvolupament de regles de validació i eines europees comunament acordades per a metadades INSPIRE, serveis de xarxa i conjunts de dades. Les proves de validació i conformitat es basaran principalment en les solucions tècniques proposades en les GT. El subgrup s'organitzarà d'acord amb les tres principals tasques següents:

  • Polítiques i procediments;
  • Desenvolupament de les proves;
  • Desenvolupament de programari;

 

[1] https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/issues/2228 (Crida a la participació en el subgrup sobre proves de validació i conformitat)
[2] https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/issues/2229 (Crida a la participació en el subgrup sobre actualització de les guies tècniques de metadades)

El termini per a la sol·licitud de participació en aquests subgrups s’exhaureix els propers dies 31 d’octubre [1] i 24 d’octubre [2].

 Vegeu la notícia completa a: http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11609


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya